Téma odlehčovacích komor na semináři SOVAK ČR

blank

SOVAK ČR uspořádal na konci června seminář Metodika SFŽP ČR agendy poplatků v oblasti voda. Více než 90 účastníků mělo možnost seznámit se s praktickými aspekty metodického pokynu SFŽP ke zpoplatnění odlehčovacích zařízení, na jejíž přípravě se spolek mohl podílet. Po zahájení semináře ředitelem a členem představenstva SOVAK ČR Vilémem Žákem moderování akce převzal Petr Sýkora, který erudovaným způsobem provedl po celou dobu konání semináře účastníky tématem.

Vodarenstvi.cz bude z akce dále reflektovat nejdůležitější informace.

Scroll to Top