Skalička na Přerovsku jako suchý boční poldr

blank

Ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí se shodly, že vodní dílo Skalička bude mít podobu suchého bočního poldru. Ministerstva měla k dispozici výsledky podrobné multikriteriální analýzy a hydrogeologické studie, které prostřednictvím ministerstva zemědělství nechal zpracovat investor vodního díla Skalička – Povodí Moravy. Materiál schválila vláda. 

Povodí Bečvy na Přerovsku v budoucnu ochrání suchý boční poldr Skalička, rozlivové území, na které se přivede voda pouze v případě povodně. Analýza v obdobném rozsahu a podrobnosti nemá v České republice v oblasti vodního hospodářství obdoby. Experti hodnotili pět variant vodního díla, přičemž jako nejlepší vyšla boční víceúčelová nádrž, která by byla schopna účinně zmírňovat dopady obou hydrologických extrémů, tedy povodní i sucha. „Výstavba vodního díla Skalička je ve veřejném zájmu. Představuje klíčový prvek v povodí Bečvy, který umožní zásadní ochranu téměř 100 000 obyvatel, sídel i majetku a zamezí při povodni škodám v tomto území,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Zahájení přípravy protipovodňových opatření v povodí Bečvy, včetně suché nádrže Skalička, schválila tehdejší vláda před deseti lety. Do konce roku 2027 bude dokončeno majetkové vypořádání nemovitých věcí, převážně výkupy pozemků, pod budoucím vodním dílem Skalička a pro potřebnou infrastrukturu. Výkupy budou odhadem stát 1,2 miliardy korun, do současné doby už bylo za nemovitosti vyplaceno 700 milionů. Na výkupy v roce 2023 zajistí peníze ve svém rozpočtu ministerstvo zemědělství, na další období s nimi bude počítat státní rozpočet.

Scroll to Top