Modernizace 5 800 metrů vodovodu v Oderských vrších

blank

SmVaK Ostrava informují o další významné investiční akci. Jedná se o rekonstrukci vodovodní sítě v okolí Melče na Opavsku. Náklady se pohybují kolem 40 milionů korun. 

Vodaři budou v mikroregionu nad kaňonem řeky Moravice v blízkosti údolní nádrže Kružberk sanovat ocelové potrubí z osmdesátých let minulého století, které bude nahrazeno vysokohustotním polyetylenem. Opět použijí bezvýkopovou metodu. Ta totiž minimalizuje dopady na kvalitu života v daných oblastech a životní prostředí. Hotovo by mělo být v příštím roce.

Na vině je přítomnost železa 

O projektu bylo rozhodnuto na základě kvality dodávané pitné vody s ohledem na přítomnost železa ve stávajícím ocelovém potrubí. I přes pravidelné odkalování přívodních řadů pro jednotlivé obce zůstává obsah železa ve vodě problémem, což platí také pro pitnou vodu ve vodojemech. Firma tak musí přijmout několik provozních opatření.

„V první etapě v délce 3 828 metrů mezi vodojemy v Nových Lublicích a Moravici vtáhneme do původního ocelového potrubí s průměrem DN 300 polyetylenové potrubí s průměrem D 225. Na předávacím místě v Nových Lublicích zřídíme novou armaturní šachtu, na trase budou umístěny čtyři hydranty a čtyři vzdušníky,“ vysvětlil ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Kvalitnější voda pro řadu obcí

V další etapě bude sanováno 1 958 metrů vodovodní sítě v úseku mezi vodojemem pro obec Kružberk ležící pod stejnojmenným vodním dílem a zmiňovaným vodojemem v Nových Lublicích. Zde zase bude do původního ocelového potrubí s průměrem DN 200 zataženo polyetylenové s průměrem D160. Obyvatelé Melče, Moravice, Nových Lublic, Radkova a Lhotky u Litultovic se tak dočkají kvalitnější pitné vody.

Rekordní investice 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava investují letos roce do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury nejvíce prostředků ve své historii – 753 milionů korun. Od roku 2000 investovaly SmVaK Ostrava do výroby a distribuce pitné vody 6 miliard korun. Pět miliard směřovalo do odvádění a čištění vody odpadní. Celkem společnost investovala 11,2 miliardy korun a další významné prostředky využila na opravy a údržbu svého majetku.

Scroll to Top