Modernizace infrastruktury v Mimoni

blank

V Mimoni, v severní části obce Vranov pod Ralskem, provede Severočeská vodárenská společnost rekonstrukci dožilého vodovodu z roku 1940. V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litinového potrubí LT DN 100 milimetrů, do provozu byl uveden v roce 1940.

Řad je dožilý a poruchový. SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 227,1 metrů. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem. Vlastní práce začnou v druhé polovině července. Pro Českolipsko letos firma vyhradila přes 113 milionů.

Scroll to Top