Sinkevičius ke zveřejnění zprávy o kvalitě vod

blank

Ze zveřejněné výroční zprávy o vodách ke koupání vyplývá, že v roce 2021 splňovalo téměř 85 % evropských lokalit ke koupání ty nejpřísnější normy Evropské unie, které zajišťují výbornou kvalitu vody.

Posouzení dává plavcům dobré vodítko pro výběr lokalit, které letos v Evropě nabízející nejkvalitnější koupání. Toto posouzení, které vypracovala Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) ve spolupráci s Evropskou komisí, vychází z monitorování 21 859 lokalit ke koupání v Evropě.

Komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius uvedl: „Zveřejnění zprávy o kvalitě vod vítají především ti z nás, kteří si rezervují zasloužené letní prázdninové pobyty u krásných evropských lokalit ke koupání. Ať už je naší destinací řecká pláž, maďarské jezero nebo francouzská řeka, můžeme si být jisti, že převážná většina vod ke koupání je vynikající kvality. Tato skutečnost svědčí životnímu prostředí, našemu zdraví i evropskému odvětví cestovního ruchu na jeho cestě zotavení z pandemie. Jsme odhodláni nastavený standard kvality zachovat a dále jej zvyšovat při úsilí o dosažení našeho cíle, jímž je nulové znečištění.“

Výkonný ředitel EEA Hans Bruyninckx k tomu doplnil: „Letošní výsledky jsou důkazem toho, že více než 40 let, po něž jsme v EU přijímali opatření na zlepšení kvality vod ke koupání v celé Evropě, prospělo našemu zdraví i životnímu prostředí. Náš závazek předcházet a snižovat znečištění v nadcházejících desetiletích dále posílí akční plán EU pro nulové znečištění a revize směrnice EU o vodách ke koupání.“

Scroll to Top