Putování za vodou: vyšel unikátní knižní průvodce za vodními dobrodružstvími

blank

Byl vydán unikátní knižní průvodce, který představuje zajímavá místa a lokality v ČR spojené s vodou. Jeho autorem je Marek Síbrt. Na zhruba 200 stranách knihy v pevných deskách je popsáno devadesát výletů podél vodních toků, výprav k přehradám, rybníkům nebo dalším zajímavým místům spojeným s vodou. Publikace představuje místa veřejně známá a hojně navštěvovaná, ale také ta utajená zrakům a krokům většího počtu lidí. Je vybavena bohatou fotodokumentací, jednotlivé výlety jsou vybaveny itinerářem s trasami formou QR kódů využívajících turistickou variantu aplikace www.mapy.cz. Čtenáři mají záruku zasvěceného a poutavého ztvárnění vycházejícího z toho, že všechna místa autor osobně navštívil, v poklidu se jimi prošel, nebo je naopak musel překonat s vyšší mírou adrenalinu například lezením po skalách nad korytem řeky, případně lezením přes překážky a broděním v rozvodněných tocích. Knihu lze objednávat na putovanizavodou@seznam.cz za 329 korun včetně doručení.

Kniha ukazuje, že putování za vodou je dobrodružstvím. Kromě samotného vodního prvku autor často reflektuje příběhy, historii a reálie daného místa. Pokouší se zachytit jeho ducha a atmosféru. Cílem je zvednout ty, kteří v sobě cítí touhu objevovat krásná místa spojená jakýmkoliv způsobem s vodou, z pohodlí domova. Přesvědčit je, že by měli vyrazit je prozkoumat, protože je čeká řada nezapomenutelných zážitků a dojmů z míst, o jejichž existenci třeba ani neměli tušení. Ať již má jít o nenáročnou rodinnou procházku, nebo adrenalinový výlet na skalách nad vodním kaňonem.

Kniha je strukturována do kapitol dle jednotlivých krajů České republiky. Pozornost je věnována pouze místům a lokalitám, které měl autor sám možnost prozkoumat. Rozprostření je tedy geograficky nerovnoměrné podle zajímavosti daných míst a zážitků autora, s nimi spojených. Kniha reflektuje známá a turisticky navštěvovaná místa s těmi, která stojí poněkud stranou zájmu, ačkoliv nabízejí úchvatné a působivé zážitky. Upozorňuje na lokality, která jsou často stále ještě širší veřejnosti neznámá a zůstávají neobjevena.
„Různým regionům naší země je věnována rozdílná pozornost. Není v tom primární záměr. Prostě jsou popsána místa, která jsem měl možnost navštívit a přišlo mi zajímavé o nich podat zprávu a předložit je jako možnou variantu místa, které stojí za to navštívit. Doufám, že řada dalších mě v budoucnosti čeká a třeba najdou zhmotnění v pokračování. Plánů je mnoho, energie a času vždy méně,“ vysvětluje dodává Síbrt.

Autor dlouhodobě působí v komunikaci a médiích. Šest let pracoval jako mediální analytik pro společnost InnoVatio, kdy měl na starosti především projekty pro veřejnoprávní média v ČR a na Slovensku v oblasti zpravodajství a publicistiky, a mediální poradenství pro významné podnikatelské subjekty (České dráhy, ČEZ, T-Mobile, Vodafone…). Šest let působil v komunikaci černouhelné společnosti OKD, převážně jako její mluvčí. Aktuálně pracuje jako manažer vnějších vztahů a mluvčí v nejvýznamnějších vodárenské společnosti v Moravskoslezském kraji – Severomoravských vodovodech a kanalizacích Ostrava.
„Jsem přesvědčen, že kniha přinese těm, kteří ji otevřou radost, potěšení a bude jim inspirací k výletům. Voda a naše země si to zaslouží,“ zavírá Síbrt.

Scroll to Top