Dlouhodobé zlepšování kvality vody v Brněnské přehradě

blank

Čistota Brněnské přehrady je pro Jihomoravský kraj, Povodí Moravy a město Brno klíčová. Tito partneři budou pokračovat v projektu s názvem Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, a to již IV. etapou do roku 2027. Pilotní akce byla zahájena v roce 2010.

„Od té doby jsme ušli dalekou cestu. Přehrada, v níž dříve v létě řádily spíše sinice než Brňané, se opět stala vyhledávaným místem k trávení volného času – ať už pro procházky po březích, koupání, či rybaření. Naplňuje mě radostí vidět Prýgl zase plný života. Abychom tento stav zachovali, musíme v opatřeních pokračovat. Smlouva zabezpečí ochranu vody až do roku 2027,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Proměna skladby ryb v přehradě

Projekt přinesl řadu opatření. „Například se vyčistilo dno a břehy nádrže, kde se nacházelo velké množství sedimentu. Zajímavostí je také proměna skladby ryb v přehradě. Dříve dominovaly kaprovité druhy, které se živí organismy ze dna, takže sediment vířily, a pomáhaly tak sinicím k bezuzdnému osidlování vodní plochy. Zmíněné druhy byly částečně nahrazeny dravějšími rybami, mezi nimiž najdeme candáty, okouny a štiky stabilizující ekosystém nádrže,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast životního prostředí Lukáš Dubec.

Udržování dobrého stavu vody

Loni již byla vyhotovena projektová dokumentace ke čtvrté etapě, která se zaměří na udržování dobrého stavu vody. „Hlavní opatření už byla nastavena a velmi dobře fungují. Nyní půjdeme cestou intenzifikace stávajícího aeračního systému. První etapa bude obsahovat odstranění stávajících pěti provzdušňovacích, tedy aeračních věží. Ty budou nahrazeny destratifikačními, tedy promíchávacími věžemi. Jedna z nich bude přesunuta do Rakovecké zátoky, kde bude také další přidána. Ve druhé etapě se přidají další tři destratifikační věže,“ řekl první náměstek primátorky Petr Hladík.

Opatření prokázala účinnost

Povodí Moravy se bude nadále starat o technickou část. „Opatření na vodní nádrži Brno i v minulém roce prokázala svoji účinnost a zabezpečila požadovanou kvalitu vody pro rekreaci po celou loňskou sezonu. Destratifikační věže vodu promíchávají, dostanou ke dnu více kyslíku a tím sinicím zhoršují podmínky pro přežití v sedimentech. Dávkování srážedla fosforu, který představuje hlavní živinu pro sinice, zabraňuje jeho vnosu do hlavního jezera. Pro udržení dobré kvality vody v nádrži je ale nezbytně nutné pokračovat v odstraňování komunálních, průmyslových i zemědělských zdrojů znečištění v povodí nad vodní nádrží, a to zejména fosforu,“ doplnil Antonín Tůma z Povodí Moravy.

Miliony návštěvníků

Město Brno a Jihomoravský kraj se budou na spolupráci podílet finančně. Každá ze stran bude hradit 50 % nákladů na udržování čisté vody (v předpokládané celkové výši 15 milionů korun za rok). Přehradu od jejího vzniku navštívily miliony lidí. Někteří sem jezdívali v letních dnech na rekreace, jiní o víkendech na svoje chaty nebo jen na procházku kolem vody. Našli se i jedinci, kteří si svoji chatu upravili pro celoroční pobyt a usadili se tady natrvalo.

Foto: www.maximus-resort.cz

Scroll to Top