Komunikace ve vodárenství: Stručně, jasně a efektivně

blank

SOVAK ČR uspořádal v druhé polovině dubna v Praze seminář Komunikace obsahově komplikovaných a krizových témat v médiích a na sociálních sítí. Během akce vystoupili poradce v oblasti komunikace a provozovatel portálu iVodárenství Pavel Hájek, manažer vnějších vztahů a mluvčí Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava Marek Síbrt a zemědělský analytik a vydavatel portálu Naše voda Petr Havel.

Pavel Hájek apeloval na to, aby představitelé vodárenského oboru komunikovali s médii a veřejností co nejpřehledněji, nejjednodušeji a nepropadali se do neadekvátně složité a odborné roviny. I zdánlivě složitá témata je totiž podle něj možné reprodukovat jednoduše a srozumitelně, vše se dá vystihnout stručným titulkem.

Vždy je nutné zvolenou formu a jazyk přizpůsobit cílové skupině, k níž sdělení směřuje. Vše je vhodné dokládat na konkrétních a dobře pochopitelných příbězích. Pavel Hájek také posluchačům přiblížil, jakým způsobem má být strukturována zpráva, aby zaujala jak média, tak následně čtenáře.

a člen představenstva a Marek Síbrt, manažer vnějších vztahů a mluvčí SmVaK Ostrava

Základ sdělení musí být přítomen vždy na počátku zprávy, méně významné podrobnosti je možné uvádět až následně. Pravdivý ve většině případů podle něj není mýtus, že novináři zprávy úmyslně zkreslují a vytrhávají informace ze souvislostí. Velmi často je totiž chyba také na straně respondenta.

Je třeba mít rovněž v patrnosti, že novinář nemusí být expertem v dané oblasti – v našem případě vodárenství – a sdělení proto jen špatně pochopil. Část přednášky byla věnována také krizové komunikaci a sociálním sítím, kdy Pavel Hájek definoval čtyři základní pravidla pro zvládnutí krize: připravenost, kompetentnost, pravdivost, větší význam toho, co si lidé myslí, proti reálnému stavu věcí.

Zdroj: SOVAK ČR

Scroll to Top