SčVK: Pozor na změnu kvality vody

blank

Vzhledem k plánované rekonstrukci přívodního vodovodního řadu z čerpací stanice Libíč bude od pondělí 16. května přechodně změněna kvalita dodávané pitné vody. 

„V současné době jste zásobováni podzemní vodou z podzemních zdrojů vody Dolánky, Libíč, Lesnovek.  Tvrdost této vody se pohybuje v průměru 2,1 -2,3 mmol/l. Voda, kterou vám budeme nyní dodávat, je z povrchové nádrže Josefův Důl upravená na úpravně vody Bedřichov. Jedná se o pitnou vodu, která se obsahem vápníku a hořčíku řadí mezi vody „měkké“, v průměru 0,7 -0,9 mmol/l.  Důležité je však vědět, že se stejně jako dříve jedná o velmi kvalitní pitnou vodu, která splňuje přísné legislativní požadavky na jakost,“ zdůraznila firma.

Výše uvedená změna bude platit přibližně po dobu 16 měsíců, poté bude podle vodařů zásobování vráceno zpět na původní stav, dojde tak opět k obnovení zásobování z původního zdroje vody z hlubinných vrtů z oblasti Libíč.

Scroll to Top