Východní Čechy: Významná investice do vodovodního systému

blank

Jak již redakce vodarenstvi.cz informovala, Vodovody a kanalizace Hradec Králové (VaK HK) zahájily obnovu přívodního řadu z úpravny vody na Orlici do novohradeckých vodojemů a také investici do zvýšení akumulace vodojemu v Bohuslavicích. 

První z akcí realizuje sdružení společností ZEPRIS a STAVOKA Hradec Králové. V roce 2023 by projekt měl pokračovat bezvýkopovou sanací potrubí pod korytem řeky Orlice a v ulici Na Kotli. Náklady na tuto akci mají dosáhnout 135,9 milionu. Zhotovitelem druhého projektu je společnost VCES. Celkové náklady činí 72,3 milionu. Vodarenstvi.cz se také zaměřilo na komentáře primátora města, ředitele VaK HK nebo Královéhradecké provozní.

„Jedná se o další akce společnosti VAK, které zabezpečí dostatečné množství vody pro obyvatele Hradce Králové. Vedení města samozřejmě tyto snahy vítá. Jsou nezbytné právě v době, kdy v důsledku hrozícího sucha může dojít k nedostatku pitné vody, a tyto investiční akce mají za cíl dostatečným způsobem zásobovat vodojemy na Novém Hradci Králové. Totéž platí i pro vodojem v Bohuslavicích, vzhledem k tomu, že vodovodní soustava ve městě je napojena na rozsáhlou síť řadů zabezpečujících zásobování vodou ve značné části Královéhradeckého i Pardubického kraje,“ uvedl primátor Alexandr Hrabálek.

Na investiční akce obnovy vodárenského majetku využívají VaK HK dotace z ministerstva zemědělství. „Rekonstrukce považuji za nutné, protože nejstarší části Vodárenské soustavy východní Čechy (VSVČ) jsou staré 60 let. Zaměřujeme se také na zvyšování kapacit zařízení, jako jsou úpravna vody a vodojemy. Cílem je zajištění dostatku pitné vody pro stovky tisíc obyvatel regionu,“ řekl Jiří Šolc, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové.

Hradecká voda je podle Jakuba Hanzla z Královéhradecké provozní velmi kvalitní a splňuje všechny podmínky, které určuje národní legislativa. „Jako provozovatel zodpovídáme za kvalitu pitné vody a zajištění dodávek pro více než 170 tisíc zásobovaných obyvatel. Tyto investiční akce pomohou dále zlepšit již dnes vysoký standard dodávek vody našim zákazníkům,“ doplnil Jakub Hanzl, generální ředitel společnosti Královéhradecká provozní.

Scroll to Top