VaK HK zahájil dvě investice za více než 200 milionů

blank

Vodovody a kanalizace Hradec Králové (VaK HK) zahájily obnovu přívodního řadu z úpravny vody na Orlici do novohradeckých vodojemů a také investici do zvýšení akumulace vodojemu v Bohuslavicích.

První z akcí realizuje sdružení společností ZEPRIS a STAVOKA Hradec Králové. V roce 2023 by projekt měl pokračovat bezvýkopovou sanací potrubí pod korytem řeky Orlice a v ulici Na Kotli. Náklady na tuto akci jsou v hodnotě 135,9 milionu. Zhotovitelem druhého projektu je společnosti VCES. Celkové náklady na stavbu činí 72,3 milionu.

Scroll to Top