Hodonín a Velký Týnec se zapojily do projektu Třídím gastro

blank

Hodonín a Velký Týnec se od začátku května 2022 zapojily do projektu Třídím gastro společnosti Energy financial group (EFG). Ta následně odpad zpracovává v bioplynové stanici EFG Rapotín BPS na zdroj elektřiny, tepla a biometanu.  Separovat gastroodpad od komunálního odpadu ukládá všem městům a obcím od ledna 2023 legislativní povinnost. Gastroodpad v současné době tvoří zhruba čtvrtinu obsahu černých popelnic. Informoval o tom magazín ČIANEWS.

„Množství komunálního odpadu nám každoročně v obci narůstalo. Při jeho analýze jsme zjistili, že 40 % z něj je organického původu a bylo by možné jej vytřídit a využít. Přineslo by to nemalý efekt finanční, protože skládkovné se bude každým rokem zvyšovat, ale i ekologický. Každý odpad, který se podaří smysluplně zpracovat, se stává surovinou a šetří přírodní zdroje. Díky službě „Třídím gastro“ tak nekončí kuchyňské zbytky z domácností na skládkách, ale jsou plně využity pro výrobu zeleného plynu, elektřiny a tepla. V takové spolupráci vidím skutečný smysl pro naše občany i pro celé životní prostředí,“ sdělil Stanislav Denk, místostarosta Velkého Týnce. Službu „Třídím gastro“ společnosti EFG mohou využívat a využívají také restaurace, stravovací zařízení, školy a veškeré typy gastro provozů. Ty mají povinnost třídit gastroodpad už několik let. Měst a obcí se tato povinnost dotkne od začátku příštího roku.

„Už nějakou dobu jsme se zabývali otázkou, jak se co nejlépe připravit na povinnost začít třídit gastroodpad a snížit celkové množství SKO v černých popelnicích, jehož skládkování bude čím dál více zvyšovat náklady odpadového hospodářství. Od začátku příštího roku nám bude oddělení „gastro“ složky od komunálu navíc přímo ukládat zákon. Naštěstí jsme se dozvěděli o projektu „Třídím gastro“, který v podstatě vše zajistí za nás. Vyřeší za nás legislativní stránku, potřebnou evidenci i technickou stránku věci. Popelnice se navíc jen nevyvážejí, ale vyměňují za čisté, operativně si můžeme domluvit i četnosti svozu či velikost využívaných popelnic v různých lokalitách podle aktuální potřeby. Víka sběrných nádob jsou vybavena přítlačnou pružinou na zavírání. To téměř eliminuje zápach, který se obzvláště v letních měsících šíří kolem černých kontejnerů právě kvůli velkému množství gastroodpadu, který je v nich obsažen. Společnost EFG, která službu provozuje, odpad následně neskládkuje, ale účelně zpracovává na zelenou energii, která se rovnou může vtláčet do sítě či pro výrobu hnojiv. Toto je z mého pohledu efektivní nakládání s odpady,“ řekl Pavel Foltýn, referent odpadového hospodářství města Hodonín.

Zdroj: ČIANEWS

Scroll to Top