Vodné meziročně vzrostlo

blank

Výše vodného v České republice vzrostla ze 41,40 koruny za kubík na 43,80 koruny za kubík, v průměru se jedná o nárůst o 2,40 koruny za kubík. Průměrná cena stočného dosáhla 38,50 koruny.

Publikované údaje související s počty obyvatel (počty a podíly obyvatel napojených na vodovod a kanalizaci, spotřeba vody) jsou ovlivněny výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2021, a nejsou proto plně srovnatelné s předchozími roky.

Kalkulace je prováděna podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny. Společnosti musí při stanovování vodného a stočného respektovat regulatorní pravidla. Cenovou politiku reguluje ministerstvo financí. Při tvorbě ceny hrají klíčovou roli dva pojmy. Nejprve jsou to ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží doložitelné z účetnictví, které prozkoumá kontrolní orgán ministerstva financí. Druhým je přiměřený zisk, který se následně zahrnuje do kalkulace.

Scroll to Top