Zpravodaj o vodě 1/2022

blank

V letošním prvním čísle zpravodaje Povodí Moravy se podrobně dočtete o česko-rakouské spolupráci v oblasti vodního hospodářství, která funguje již 70 let a v posledních letech dosahuje významných úspěchů.

Dále vám číslo přináší celkový pohled na uplynulých dvacet let, ve kterých se podnik intenzivně zabývá zlepšením stavu brněnské údolní nádrže. Pro rok 2022 jsme připravili také dvě nové rubriky: v první se budeme zabývat otázkou budoucnosti vody z různých úhlů pohledu a v druhé se trochu vydáme do přírody – k našim pramenům, doplnilo Povodí Moravy.

Více zde.

Scroll to Top