Aktualizace tabulky Stanoviska SOVAK ČR k připravované legislativě

blank

SOVAK ČR se v dubnu zabývá třemi materiály, k nimž lze zasílat připomínky.

Členové SOVAK ČR se mohou aktuálně vyjádřit k vyhlášce o územně analytických podkladech (do 24. 4. 2022), stavebnímu zákonu (do 28. 4. 2022) a  zákonu o jednotném povolování v oblasti ochrany životního prostředí (do 28. 4. 2022).

Připomínky lze zasílat v uvedených termínech. Je možné se obrátit s návrhy připomínek přímo na SOVAK ČR na e-mail tomcalova@sovak.cz nebo na příslušné odborné komise a začlenit tak své návrhy do konečného stanoviska vydaného prostřednictvím SOVAK ČR, které bude zveřejněno pro řádné členy v rubrice Stanoviska SOVAK ČR k připravované legislativě.

Scroll to Top