Aktualizace tabulky Stanoviska SOVAK ČR k připravované legislativě v roce 2022

blank

Členové SOVAK ČR se mohou aktuálně vyjádřit k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Připomínky lze zasílat do 10. dubna 2022. Mohou se obrátit s návrhy připomínek přímo na SOVAK ČR na e-mail tomcalova@sovak.cz nebo na příslušné odborné komise a začlenit tak své návrhy do konečného stanoviska vydaného prostřednictvím SOVAK ČR, které bude zveřejněno pro řádné členy v rubrice Stanoviska SOVAK ČR k připravované legislativě.

Zdroj: SOVAK ČR

Scroll to Top