K lesním rybníčkům nad Slavonicemi

blank

Zhruba dva kilometry severozápadně od jihočeských Slavonic v nádherné krajině České Kanady narazíme na kaskádu malých rybníčků. Lesní rybníky vybudované patrně již v 16. století sloužily k chovu ryb, které byly jednak významným postním jídlem obyvatel, ale také skvělým exportním artiklem vyváženým obchodníky třeba až do Vídně.

Rybníky uprostřed původně hlubokých lesů, které v posledních letech decimovala kůrovcová kalamita, jsou v současnosti domovem vzácných rostlinných i živočišných druhů – žab, čolků nebo hadů. Rekreačně využívány nejsou. Patrná je lesnická aktivita v jejich okolí v souvislosti s odstraňováním následku řádění kůrovce. Rybníky nesou často poetické názvy – Mateční, Nadmateční, Dlouhý nebo Spouštěný.

Dostaneme se k nim, když vyrazíme z renesanční perly českého pohraničí – Slavonic – po Graselově stezce. Ta nás zhruba po kilometru chůze z náměstí dovede ke křížové cestě z 18. století a původně gotickému kostelu Božího Těla a sv. Ducha. Ten má za sebou bohatou a bouřlivou historii. V současnosti probíhá jeho postupná oprava a záchrana. Je možné si telefonicky domluvit jeho prohlídku. Stavba se monumentálně tyčí nad Slavonicemi a je jasnou dominantou této části kraje. Od kostela pokračujeme přes louku dále k lesu a po několika stech metrech dorazíme ke kaskádě zmiňovaných rybníků. Stezka prochází po hrázi Dlouhého rybníku, nad ní je Spouštěný rybník, pod ní rybník Nadmateční.
Když budeme po stezce pokračovat dál, půjdeme lesem a po třech kilometrech dojdeme ke Graselově sluji, o níž jsme psali například zde. Cestou budeme míjet rybníky Dolní Šatlava a Horní Šatlava. Zpět do Slavonic můžeme jít několika turistickými trasami. Například po zelené značce, která se u Spáleného rybníka napojí na červenou, která nás dovede zpět do městečka.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top