Cena vody pro Táborsko se nemění

blank

V prosincovém vydání Novin táborské radnice byla zveřejněna informace, že přes nárůsty provozních nákladů o 5-10 % se vedení Vodárenské společnosti Táborsko (VST) rozhodlo cenu nezvedat a ponechat jí na úkor výše nájemného od provozovatele. 

To se totiž díky pokrytí zdražení vody z Jihočeské vodárenské soustavy, energií, chemikálií a mezd snížilo o 13 milionů. K největším stavebním akcím v posledních letech patřil projekt „náprava kanalizační soustavy aglomerace Táborsko“. Na něj se podařilo získat úvěr.

Stavba realizovaná v letech 2009–2011 si vyžádala investiční prostředky ve výši 1 miliardy korun, a byla z větší části krytá úvěrem, který bude VST splácet až do roku 2028. V řeči letošních čísel je vodné a stočné na Táborsku, přepočtené na jednosložkovou cenu, 101,85 koruny s DPH.

Scroll to Top