Průměrná cena za vodu v ČR 97,53 koruny

blank

Nejlevnější voda je v Krnově, kde se za 1 000 litrů platí 56,10 koruny. Nejdražší naopak v severočeském Frýdlantu, kde kubík vyjde na 138,23 koruny. Cena vody mezi lety 1989 a 2022 vzrostla téměř padesátinásobně, když v roce 1989 stál kubík vody tehdy dotovaný z veřejných rozpočtů dnes stěží uvěřitelných 1,90 koruny, o 33 let později činí celostátní průměr 97,53 koruny.

Zatímco dříve byl provoz čistíren odpadních vod, budování a udržování sítě kanalizací dotován, dnes se pohybujeme v tržním prostředí, které musí reflektovat náklady na provoz infrastruktury a zajištění nezbytných služeb, uvedl portál. Spotřeba vody byla v roce 1989 také výrazně vyšší než dnes. Na jednu osobu v domácnosti a kalendářní den dříve připadalo 170,9 litru vody, nyní je to 89,2 litru. Vyšší náklady je tak nutné rozpočítat na nižší spotřebu. Proměna v účtování skutečných nákladů zapříčinila nárůst cen, který byl nejcitelnější v první polovině devadesátých let.

V některých městech je aplikována dvousložková cena vody. Zpravidla to znamená, že se vedle vodného a stočného účtovaného podle skutečné potřeby účtuje ještě paušální poplatek. Jeho výše se v jednotlivých městech liší, zejména podle kapacity vodoměru. Dvousložková cena vody má vyrovnat rozdíly mezi malými a velkými odběrateli. Náklady na správu nebo opravu potrubí například u malého odběratele a odlehlém místě totiž platí odběratelé z míst, kde je jejich koncentrace vyšší.

Scroll to Top