60,50 koruny za kubík vody v Žamberku

blank

Obyvatelé města v roce 2022 za tisíc litrů vody platí 60,50 koruny. Z toho vodné činí 24,75 koruny a stočné 35,75 koruny. Všechny ceny jsou uvedeny včetně 10 % DPH.

„Při srovnání s průměrem celé ČR 97,53 koruny za kubík vody si město Žamberk vede skvěle, voda patří mezi nejlevnější v republice,“ uvádí Petr Novák z webu Skrblik.cz. Dodavatelem vody jsou Vodovody a kanalizace Žamberk.

Kalkulace je prováděna podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny. Společnosti musí při stanovování vodného a stočného respektovat regulatorní pravidla. Cenovou politiku reguluje ministerstvo financí. Při tvorbě ceny hrají klíčovou roli dva pojmy.

Nejprve jsou to ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží doložitelné z účetnictví, které prozkoumá kontrolní orgán ministerstva financí. Druhým je přiměřený zisk, který se následně zahrnuje do kalkulace. 1. října 2021 byly na internetové stránce ministerstva financí publikovány závazné formuláře pro kalkulaci pro rok 2022. Jsou k dispozici zde.

Scroll to Top