PVK: Monitoring odpadních vod odhalí nákazu ve školách

blank

Tým VŠCHT Praha ve spolupráci s Pražskými vodovody a kanalizacemi od září 2021 monitoruje odpadní vody z vybraných základních a mateřských škol Prahy 9 a městské části Lysolaje. Podle vodařů projekt inicioval starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. Ten  od minulého školního roku aktivně hledá metody, jak efektivně vyhledávat nakažené žáky a učitele v jednotlivých školách.

Portlík chce minimalizovat nutnost posílat žáky do karantény nebo zavírat celé třídy. Předběžné výsledky ukazují, že monitoring odpadních vod výborně ­­popisuje rozsah epidemie a její průběh na jednotlivých školách. Vodaři dále zdůraznili, že plošné testování PCR je podstatně účinnější při zamezování šíření epidemie než testování antigenními testy.

Pilotní projekt, v jehož rámci se od září dvakrát týdně vzorkují odpadní vody a ve vzorcích se stanovuje přítomnost RNA viru SARS-CoV-2, probíhá na pěti základních školách v Praze 9 a jedné základní a mateřské škole v Praze Lysolajích.

Analýza dat z tohoto testování zatím poskytla několik zásadních výstupů:

  • Citlivost metody stanovení RNA viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách je dostatečná pro odhalení pozitivních osob vyskytujících se ve škole v řádu jednotek případů. Přitom pozitivní chyby, tj. pozitivita odpadních vod, kterou by nepotvrdilo následné plošné testování žáků metodou PCR, byly velmi vzácné.

  • Monitoring odpadních vod vypovídal o šíření epidemie covid-19 ve školách již v průběhu října, kdy neprobíhalo plošné testování a odhalené pozitivní případy z individuálního testování byly relativně málo časté. Následné plošné testování od začátku listopadu tento trend potvrdilo.

  • Analýza virové RNA v odpadních vodách ukazuje, že školy s pravidelným plošným testováním metodou PCR dokázaly v průběhu listopadu a prosince 2021 velmi účinně vyhledávat a izolovat nakažené osoby. Pokud byli důsledně a rychle izolováni nakažení žáci a jejich kontakty, odpadní vody nebyly pozitivní již druhý den po plošném testování. I tam, kde se zpožďovalo trasování a izolace rizikových kontaktů, byly většinou čtvrteční vzorky již negativní. Naproti tomu plošné testování antigenními testy vykazovalo v tomto ohledu minimální účinnost.

„Na základě pilotních výsledků navrhujeme zavedení systému pro masivní monitoring odpadních vod ze škol, který by v době ustupující epidemie nahradil dosavadní málo účinné testování antigenními testy. Tento systém by spočíval v rutinním sledování odpadních vod (jednou nebo dvakrát týdně) a v plošném PCR testování pouze u škol s pozitivními vzorky odpadních vod,“ řekl Jan Bartáček, vedoucí týmu VŠCHT Praha.

Podle technického ředitele PVK Petra Sýkory lze technicky stihnout dodat informace o pozitivitě odpadních vod do 24 hodin a v následujícím dni provést plošné testování PCR. „Předpokládáme, že námi navrhovaný systém bude účinnější než plošné použití antigenních testů zvláště v době ustupující epidemie, což je pravděpodobně na jaře tohoto roku. Zároveň je toto sledování podstatně ekonomicky efektivnější.“ doplnil Zdeněk Davídek, radní pro školství Prahy 9.

Scroll to Top