Nový web o bezpečnostním přelivu na Orlíku

blank

Společně s investorem, kterým je Povodí Vltavy, připravil Metrostav informační internetové stránky www.orlikppo.cz k výstavbě nového doplňkového bezpečnostního přelivu vodního díla Orlík. Na portálu najdou zájemci aktuální informace o dění souvisejícím s touto vodohospodářskou investicí na ochranu před povodněmi.

Metrostav dále upozornil, že jsou zde k dispozici informace o historii výstavby největší přehrady v České republice, doplněné řadou dobových snímků. Více informací najdete na zmíněném portálu nebo zde. Vybudování doplňkového bezpečnostního přelivu sníží zatížení díla při extrémních povodních. Práce budou trvat pět let.

Podle generálního ředitele Povodí Vltavy Petra Kubaly se jedná o největší vodohospodářskou stavbu současnosti. Stavbaři vybudují bezpečnostní přeliv mimo těleso hráze poblíž administrativní budovy. Ten bude mít tři pole hrazená segmentovými uzávěry, zakrytou část a železobetonový skluz dlouhý 367 metrů a široký 16 metrů.

Cílem rozsáhlé akce je zvýšit zabezpečení přehrady před účinky velkých vod a posílení protipovodňové ochrany na dolním toku Vltavy pro čtvrt milionu obyvatel a jejich majetek. Orlická přehrada nově zvládne až desetitisíciletou povodeň. Ta odpovídá průtoku 5300 metrů krychlových za vteřinu. Zakázku získal Metrostav.

Orlická přehrada je součástí Vltavské kaskády v jižních a středních Čechách. Byla vybudována v letech 1954–1961 a přehradila tok Vltavy u Solenice na Příbramsku. Vzniklému jezeru muselo ustoupit 14 mlýnů, velký počet pil a 650 obytných a hospodářských staveb. Přehrada byla uvedena do provozu 22. prosince 1961. Největší hloubka je 74 metrů a jde o nejobjemnější nádrž v České republice.

Scroll to Top