VaK Hodonín k modernizaci infrastruktury v Kyjově

blank

Práce probíhají v kyjovské ulici Dr. Joklíka o celkové délce 530 metrů. Opravu si žádá stáří potrubí a z něj vyplývající nevyhovující technický stav. Podle vodařů budou všechny stávající přípojky přepojeny na nové potrubí.

VaK Hodonín budou hradit nový navrtávací pas a zákopovou soupravu v místě napojení každé přípojky. Společnost upozorňuje vlastníky nemovitostí k využití této situace a k výměně svých přípojek v celé jejich délce, pokud jsou v nevyhovujícím technickém stavu. Akce skončí letos v dubnu. Dodavatelem je společnost Artesia.

Úkolem VaK Hodonín je zásobování obyvatelstva a průmyslu pitnou vodou, odvádění odpadních vod, jejich čištění v čistírnách odpadních vod a poskytování dalších služeb v této oblasti. Firma působí v regionu zahrnujícím okres Hodonín a části okresů Břeclav, Vyškov a Kroměříž. Pitnou vodou zásobuje 68 obcí a měst, odkanalizování zajišťuje pro 42 obcí a měst, provozuje 23 čistíren odpadních vod.

Scroll to Top