Vedením Lesů ČR pověřen Groda

blank

Dočasným vedením státního podniku Lesy České republiky (LČR) byl ještě před Vánoci pověřen Jiří Groda, stávající lesní správce Lesní správy Vítkov na Opavsku. Podnik povede do doby jmenování nového generálního ředitele. Na toto místo po odvolaném Josefu Vojáčkovi bude vypsáno výběrové řízení.

Groda uvedl, že na všech pracovních pozicích se snažil hledat efektivní cesty řešení problémů. „Chci využít své zkušenosti nabyté dlouholetou praxí z kalamitní oblasti Lesní správy Vítkov a přenést je na celostátní úroveň. Současně chci, aby Lesy České republiky naslouchaly všem relevantním partnerům a byly vzorem pro ostatní správce lesů,“ uvedl Groda.

Jiří Groda (47 let) se lesnictví věnuje od dětství, po střední lesnické škole vystudoval obor Lesní inženýrství na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně (dnes Mendelova univerzita v Brně). Do LČR nastoupil v roce 1994 na pozici revírníka, později pracoval jako lesní správce a byl také pověřen řízením Odboru lesního hospodářství a ochrany lesa.

„Jiří Groda je zkušený lesník, má vysoké odborné znalosti a zná práci v podniku na všech úrovních. Dokáže vnímat problémy, které lesy a lidé v nich pracující mají, není odtržený od reality. Očekávám od něj, že bude aktivně komunikovat také se zástupci samospráv,“ řekl místopředseda vlády a ministr zemědělství Marian Jurečka.

Hlavní náplní činnosti podniku je obhospodařování více než 1,2 milionu hektarů lesního majetku ve vlastnictví státu (téměř 86 % rozlohy všech státních lesů) a péče o více než 38 tisíc kilometrů určených toků a bystřin. Roční těžby se pohybují průměrně kolem 8 milionů kubíků dřeva.

Scroll to Top