Pšenička pro Deník o provozování infrastruktury v Ostravě

blank

Zastupitelstvo města schválilo na zasedání 10. listopadu 2021 způsob zajištění provozu vodárenské infrastruktury v Ostravě po ukončení stávající koncesní smlouvy, která vyprší v roce 2024. Zastupitelé se přiklonili k pokračování spolupráce se současným provozovatelem Ostravské vodárny a kanalizace i pro další období po ukončení koncese, a to na základě sektorové výjimky, kdy tuto variantu vyhodnotili jako komplexně nejvýhodnější z možných variant. Generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička se v rozhovoru pro Deník pozastavil nad některými kroky. 

„Předpokládali jsme, že bude standardně vyhlášena soutěž, aby mohli představitelé města odpovědně, se zvážením všech aspektů a s dostatečným časovým předstihem posoudit, která nabídka je pro obyvatele v Ostravě nejvýhodnější. V těchto intencích jsme se také na zastupitele obrátili dopisem a prozatím čekáme na odpověď. Na soutěž jsme se připravovali a chtěli nabídnout obyvatelům Ostravy naše služby. I s ohledem na naše zkušenosti a to, že dvě třetiny vody, kterou lidé ve městě pijí, pochází z našich provozů, by bylo možné připravit kvalitní nabídku,“ okomentoval výsledek jednání Pšenička.

Ostravské vodárny a kanalizace tak zůstanou francouzské společnosti Suez Groupe, která v nich drží 50,13 procenta. „Opravdu si moc vážím toho, že při jednání zastupitelstva města převážilo racionální hledisko nad ideologickými přístupy a výsledkem je výběr varianty, která je pro město i koncové zákazníky nejvýhodnější. Máme již nyní vysoce funkční model, který spotřebitelům garantuje jednu z nejnižších cen vodného a stočného v republice při vysoké kvalitě dodávané vody i zákaznického servisu. Díky odbornému zázemí mezinárodního koncernu je společnost OVAK také lídrem v zavádění technologických novinek ve prospěch spotřebitelů v českých podmínkách,“ řekl v listopadu primátor Tomáš Macura.

Scroll to Top