Hubáčková: Plnění klimatických cílů musí být racionální

blank

První kroky v nové funkci zavedly ministryni Annu Hubáčkovou do Bruselu, kde se zúčastnila zasedání Rady pro životní prostředí. Ministryně a ministři 27 zemí EU na něm diskutovali o pokroku v projednávání klimatického balíčku Fit for 55 či nařízení o bateriích a odpadních bateriích, uvedlo ministerstvo životního prostředí.

První pracovní den strávila ministryně Anna Hubáčková jednáním v Bruselu, kde se zapojila do diskuze ohledně pokroku v projednávání pěti legislativních návrhů, které jsou součástí balíčku Fit for 55 a které mají přispět ke snížení emisí skleníkových plynů v EU do roku 2030 alespoň o 55 % oproti roku 1990.

„Balíček Fit for 55 je velmi důležitý a Česká republika podporuje základní cíl, tedy zajistit snížení emisí do roku 2030. Musíme ale sledovat také sociální dopady a zajistit, aby některé návrhy týkající se budov a dopravy nevedly k výrazně vyššímu riziku energetické chudoby,“ uvedla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Ministři jednali o pokroku v projednávání návrhu nařízení o bateriích a odpadních bateriích. Cílem je zvýšit environmentální udržitelnost baterií, a to v průběhu celého životního cyklu. ČR tuto snahu podporuje. Evropská komise také podle MŽP představila novou strategii EU pro půdu, která byla zveřejněna v listopadu. Oblast ochrany půdy dosud nebyla na úrovni EU nijak regulována.

„Jsem velmi ráda, že se Komise rozhodla začít pracovat na budoucí legislativě ke zdraví půdy. Bude dobré se obecně shodnout na případných cílech a definicích. Členské státy by pak měly získat dostatek volnosti k rozhodování o konkrétních opatřeních. Situace v každé zemi je specifická a podmínky napříč Evropou se mění,“ dodala ministryně Hubáčková. Ministryně Hubáčková se během jednání také krátce sešla se svými kolegyněmi a kolegy z Francie, Švédska, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska či předsedajícího Slovinska a pozdravila se i s komisaři Fransem Timmermansem a Virginijusem Sinkevičiusem.

Scroll to Top