Miliardové investice v Hradci Králové za 15 let

blank

Představenstvo stanovilo výši pohyblivé složky vodného a stočného od 1. ledna 2022 na 93,67 koruny za kubík včetně 10% daně z přidané hodnoty. Celkové navýšení služeb za dodávku pitné vody a odkanalizování činí v průměru 4 % oproti cenám roku 2021. 

Firma rovněž investovala od roku 2006 do obnovy a rozvoje svého vodárenského majetku přes 3,3 miliardy korun. K tomu využila zdrojů získaných z vodného a stočného, dotací od ministerstva zemědělství, bezúročných státních půjček a státem dotovaných komerčních úvěrů, předplaceného nájemného a dividend od provozovatele Královéhradecké provozní.

Hlavním zdrojem příjmů je nájemné z pronájmu majetku. Městy a obcemi vlastněný VAK HK je majitelem vodárenských a kanalizačních sítí, zabývá se hlavně investicemi do tohoto majetku a schvaluje ceny vody. Provoz sítí, včetně fakturací klientům, zajišťuje společnost KHP ze skupiny Veolia. Společnost VAK HK je 34 % vlastníkem KHP.

Scroll to Top