Časté dotazy – téma vnitropodnikové kanalizace

blank

Na základě dotazu řádného člena SOVAK ČR připravila komise provozu kanalizací SOVAK ČR odpověď ve věci vnitropodnikové kanalizace.

Znění dotazu bylo následující:

Máme zájem o zpracování odborného stanoviska/přehledu/doporučení k údržbě kanalizace pro svého klienta pro:

  1. Dešťovou a splaškovou kanalizaci, která je svedena do vnitropodnikové biologické ČOV,

  2. Chemickou kanalizaci, která je také svedena do vnitropodnikové chemické ČOV.

Naším klientem je majitel areálu, ale kanalizaci provozuje nájemce areálu.

  1. Voda po přečištění není nikam vypouštěna, je ale odvážena mimo areál. Kam nevíme, ale předpokládáme, že to bude na jinou ČOV.

  2. V rámci ČOV v areálu je instalovaný kalolis, vznikající kal je pravděpodobně odvážen standardně na skládku odpadu, respektive nejdříve na úpravu (solidifikaci?) a následné uložení.

Více se dozvědí řádní členové zde.

Scroll to Top