Vodné a stočné pro rok 2022 na Prostějovsku

blank

Moravská vodárenská informovala, že bude ve všech provozovaných oblastech na Prostějovsku od 1. ledna 2022 uplatňovat cenu vodného ve výši 44,56 koruny a stočného ve výši 44,23 koruny. Celkem za vodné a stočné bez DPH 88,79 koruny. Ve srovnání s loňským rokem se jedná o navýšení ceny za vodné a stočné celkem o 1,8 %.

Kalkulace ceny je prováděna podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny. Společnosti musí při stanovování vodného a stočného respektovat regulatorní pravidla. Cenovou politiku reguluje ministerstvo financí. Při tvorbě ceny hrají klíčovou roli dva pojmy.

Nejprve jsou to ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží doložitelné z účetnictví, které prozkoumá kontrolní orgán ministerstva financí. Druhým je přiměřený zisk, který se následně zahrnuje do kalkulace. 1. října 2021 byly na internetové stránce ministerstva financí publikovány závazné formuláře pro kalkulaci ceny vody pro rok 2022.

Scroll to Top