SVS: Vodné a stočné vzroste o více než 7 %

blank

Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších komodit zveřejnili vodohospodáři na severu Čech informace o cenách vodného a stočného na rok 2022, které zdaleka nedosahují indexu růstu zmíněných položek.

Obyvatelé Ústeckého a Libereckého kraje za dodání 1000 litrů pitné vody zaplatí 59,33 korun a za odvedení a vyčištění stejného množství 53,12 korun včetně DPH. „Do kalkulace cen vodného a stočného se počítají investice na obnovu a opravy vodárenské infrastruktury, které jsou do velké míry ovlivněny cenami stavebních prací a materiálu. Index cen stavebních prací překročil v posledním období 7 procent; ceny energií, materiálu k úpravě vody a pohonné hmoty rostou dvouciferným procentem.  Sledujeme-li meziroční růst těchto položek, je navýšení cen o 7,3 % mnohem mírnější, než se dalo předpokládat. Je pravděpodobné, že nedosáhne ani růstu inflace na konci tohoto roku,“ vysvětlil mluvčí Severočeské vodárenské společnosti Mario Böhme.

Společnosti skupiny Severočeská voda podle něj při výpočtu cen zohledňují nejen zmíněné náklady, ale také sociální únosnost ceny, která se drží pod 2 % z čistých příjmů domácností v regionu. Aktuální sociálně únosná cena pro rok 2021 by tak činila maximálně 125 korun za kubík v Ústeckém, případně 129 kubík v Libereckém kraji.

Více informací ke kalkulaci cen v severních Čechách zde.

Scroll to Top