Ukončení výstavby suché nádrže na Frýdlantsku

blank

Povodí Labe ukončilo výstavbu suché nádrže na Krčelském potoce u obce Višňová, místní části Víska. Dílo je součástí soustavy protipovodňových opatření pro obce ležící v povodí říčky Smědá.

Účelem stavby je transformace povodňových průtoků do velikosti Q20, a tím zvýšení ochrany nemovitostí situovaných níže na toku Krčelského potoka. V současné době se zde povodňové stavy nižší než Q50 opakují prakticky každoročně.

Maximální výška hráze od stávajícího terénu je metrů. Ovladatelný retenční prostor nádrže představuje 48 000 kubíků. Součástí nádrže je také železobetonový sdružený objekt – bezpečnostní přeliv a spodní výpust. Zakázku realizovala společnost SMP CZ. Stavba byla zahájena v lednu 2019 a ukončena v listopadu 2021. Náklady činily necelých 70 milionů, financování bylo zajištěno z dotačního programu ministerstva zemědělství Prevence před povodněmi – IV. etapa.

Scroll to Top