E15: Britům schází chemie, do řek pouštějí splašky

blank

Britským čistírnám odpadních vod chybí síran železitý, který slouží k dočišťování odpadní vody. Nedostává se ani dalších látek, které pomáhají k odbourávání a vysrážení znečišťujících látek ve splaškové vodě.

Britská vláda v říjnu udělila výjimky vodárenským společnostem, které smí do konce roku vypouštět do řek a moří znečištěnou odpadní vodu. Česku sice nedostatek chemikálií nehrozí, ale ceny čištění komunálních a průmyslových odpadních vod porostou.

Tématu se věnoval portál E15.

Scroll to Top