V Brně zdraží stočné o 1,90 koruny

blank

Mírné zvýšení ceny za vodu chystají pro příští rok Brněnské vodárny a kanalizace. Ceny rostou v Brně každoročně obvykle v rozmezí mezi jednou a pěti korunami za metr krychlový. Denně spotřebuje obyvatel města v průměru 107 litrů vody, což představuje 39 metrů krychlových za rok. 

„Zachování vodného a jen nepatrný nárůst stočného jsou možné díky systematické péči o infrastrukturu, udržitelnému přístupu a inovacím Brněnských vodáren a kanalizací, které dlouhodobě patří mezi lídry ve snižování ztrát nejen v České republice, ale také v evropském měřítku,“ uvedl generální ředitel BVK Jakub Kožnárek.

Kalkulace ceny vody je prováděna podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny. Společnosti musí při stanovování vodného a stočného respektovat regulatorní pravidla. Cenovou politiku vodního hospodářství reguluje ministerstvo financí. Při tvorbě ceny vody hrají klíčovou roli dva pojmy.

Nejprve jsou to ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží doložitelné z účetnictví, které prozkoumá kontrolní orgán ministerstva financí. Druhým pojmem je přiměřený zisk, který se následně zahrnuje do kalkulace. 1. října 2021 byly na internetové stránce ministerstva financí publikovány závazné formuláře pro kalkulaci ceny vody pro rok 2022.Formuláře jsou k dispozici zde.

Scroll to Top