K podzimní Divoké Orlici

blank

Orlick√© hory jsou kr√°sn√Ĺm m√≠stem naŇ°√≠ zemńõ v¬†kaŇĺd√©m rońćn√≠m obdob√≠, na podzim to plat√≠ pŇôi pńõkn√©m sluneńćn√©m pońćas√≠, kter√© rozz√°Ňô√≠ barvu podzimn√≠ho list√≠, o to v√≠c. V√Ĺlet pod√©l Divok√© Orlice z¬†BartoŇ°ovic v¬†Orlick√Ĺch hor√°ch pŇôes Vrchn√≠ Orlici do Neratova ve v√Ĺchodn√≠ ńć√°sti hor je i z¬†toho dŇĮvodu obzvl√°Ň°tńõ pŇĮsobiv√Ĺ.
Z BartoŇ°ovic vede pod√©l Divok√© Orlice od hranińćn√≠ho mostu s¬†polsk√Ĺm Niemoj√≥wem Ňĺlut√° turistick√° znańćka. Ňėeku lemuje sm√≠Ň°en√Ĺ les, kdy bńõhem podzimn√≠ho r√°na vynikaj√≠ pŇôedevŇ°√≠m Ňĺlut√© a oranŇĺov√© barvy padaj√≠c√≠ho list√≠. V¬†okol√≠ b√Ĺval√© obce Vrchn√≠ Orlice se pasou pońćetn√° st√°da dobytka. Je tŇôeba se m√≠t na pozoru a nezkŇô√≠Ňĺit cestu st√°du s¬†b√Ĺkem. Nicm√©nńõ s¬†trochu kreativity je vŇĺdy moŇĺn√© se st√°du zpovzd√°l√≠ vyhnout.
Po dvou kilometrech chŇĮze proti proudu bystŇôe tekouc√≠ Ňôeky se turistick√° znańćka od vody vzdaluje a stoup√° ke Kostelu svat√©ho Jana Nepomuck√©ho. Ten pomalu vst√°v√° po devastaci bńõhem komunistick√© √©ry z¬†mrtv√Ĺch a m√° novou stŇôechu. Kolem kostela je zbytek pŇĮvodn√≠ho hŇôbitova. Atmosf√©ra m√≠sta je zasazen√≠m kostela do horsk√© krajiny √ļŇĺasn√°.
Divok√° Orlice tvoŇô√≠ hranici mezi ńĆeskou republikou a Polskem, z¬†obou stran je tok ze vzd√°lenosti p√°r des√≠tek metrŇĮ silnic√≠. Od Vrchn√≠ Orlice nevede pod√©l Ňôeky turistick√° trasa, ale s¬†trochou improvizace se d√° kolem n√≠ doj√≠t aŇĺ do Neratova. Ten je v¬†souńćasnosti zn√°m√Ĺ pŇôedevŇ°√≠m obnoven√Ĺm barokn√≠m Kostelem Nanebevzet√≠ Panny Marie. Ostatnńõ o vŇ°ech aktivit√°ch SdruŇĺen√≠ Neratov, d√≠ky nńõmuŇĺ obec znovu oŇĺila a naŇ°la zde √ļtońćiŇ°tńõ Ňôada lid√≠ s¬†nejrŇĮznńõjŇ°√≠mi hendikepy, si mŇĮŇĺete pŇôeńć√≠st zde.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top