Stanoviska SOVAK ČR k připravované legislativě

blank

Řádní členové SOVAK ČR se mohou aktuálně vyjádřit k materiálům: Národnímu plánů povodí Labe, Národnímu plánu povodí Dunaje, Národnímu plán povodí Odry, a to do 8. listopadu, 12 hodin a nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015–2024, a to do 12. listopadu.

 

Mohou se obrátit s návrhy připomínek přímo na SOVAK ČR na e-mail tomcalova@sovak.cz nebo na příslušné odborné komise a začlenit tak své návrhy do konečného stanoviska vydaného prostřednictvím SOVAK ČR, které bude zveřejněno pro řádné členy v rubrice Stanoviska SOVAK ČR k připravované legislativě.

Scroll to Top