Dokončení protipovodňových opatření v Břeclavi

blank

V roce 2022 zahájí Povodí Moravy stavbu protipovodňových opatření v Břeclavi na Komenského nábřeží. V současnosti probíhají přípravné práce. Akce se bude týkat úseku dlouhého 600 metrů.

Povodí Moravy dokončilo budování protipovodňových opatření již v roce 2019, ale aby byla ochrana obyvatel města kompletní, je třeba dokončit stavbu na Komenského nábřeží. Práce potrvají šest měsíců a budou spočívat v rekonstrukci stávající protipovodňové zdi v délce 133 metrů, na kterou naváže stavba nové protipovodňové zdi dlouhé 377 metrů.

Současný stav totiž nezajišťuje potřebnou ochranu a v době povodňových průtoků by mohlo docházet k rozlití vody mimo koryto toku. Podnik kalkuluje s tím, že se budou náklady pohybovat kolem 10 milionů korun.

Přípravné práce spočívají v odstranění 18 kusů stromů z přibližně 600 metrů dlouhého nábřežního úseku. Bez toho by totiž nebylo možné protipovodňovou ochranu Břeclavi dokončit. Polovina stromů bude použita na vytvoření broukovišť v Podivíně. Na místo vykácených stromů budou navíc vysázeny zejména vrby a duby.

Scroll to Top