Modernizace přivaděče v Otrokovicích

blank

Akce společnosti Vodovody a kanalizace Zlín bude trvat do konce letošního roku a probíhá v několika etapách. Aktuálně se pracuje od křižovatky Nadjezd, po ulici Komenského kolem sokolovny, a odtud podél hlavní silnice v zeleném pásu směrem k městskému úřadu a Otrokovické Besedě. Od listopadu budou práce pokračovat v Kvítkovicích v ulici Karla Hynka Máchy a dále kolem Kaple svaté Anny. Úsek dotčený rekonstrukcí končí v ulici Bartošova poblíž nového dálničního obchvatu. Informovala o tom mluvčí města Lenka Vaculová.

Investorem jsou Vodovody a kanalizace Zlín, které na něj rovněž získaly dotaci od ministerstva zemědělství. Stavba je prováděna bezvýkopově, do stávajícího ocelového potrubí, které je již za hranicí životnosti, je vsazováno plastové o nižší dimenzi. Technologii vodohospodáři zvolili proto, aby byly minimalizovány zásahy do pozemků, kterými vodovodní potrubí vede. Podle města je hlavním cílem akce, aby byla nadále zajištěna plynulá a bezporuchová dodávka pitné vody pro Otrokovice, Zlín a jejich široké okolí.

Komplexní rekonstrukce přivaděčů pro část Zlína

Vodohospodáři postupně opraví 14 kilometrů rozvodného potrubí o průměru 400-500 milimetrů s tím, že po jejím dokončení již nebude nutné do přivaděčů surové i pitné vody investovat desítky let. Postupně prochází modernizací vodovodní potrubí od prameniště, přes úpravnu vody v Tlumačově, přes Otrokovice, Malenovice až do vodojemu Zlín-Díly.

„Naším cílem bylo a je komplexní řešení dodávek kvalitní pitné vody. Postupujeme v etapách, začali jsme v roce 2017 rekonstrukcí úpravny vody a skončíme příští rok poslední etapou rekonstrukce potrubí ve Zlíně na Dílech. Je to podle mě velký příspěvek vodárenství pro naše děti a vnuky. Dokončit projekt můžeme díky dotacím, které se podařilo vyřídit na ministerstvu zemědělství v řádech desítek milionů korun. Velmi si vážím osobní přítomnosti pana ministra při zahájení další etapy rekonstrukce,“ řekl dříve Svatopluk Březík, předseda představenstva VaK Zlín.

Scroll to Top