Nové auto pro sociální podnikání pro TRIANON díky pomoci vodařů

blank

Díky spolupráci s vodárenskou společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava mohl česko-těšínský spolek TRIANON pořídit vůz Volkswagen CADDY, aby dále rozvíjel sociální podnikání v oblasti cirkulární ekonomiky a digitalizace. SmVaK Ostrava pomohly neziskové organizaci uspět v grantovém programu mezinárodního fondu.

„Úspěch v náročném grantovém programu je pro nás potvrzením toho, že naše organizace a její zaměření nejsou významné pouze pro moravskoslezský region, ale že naše aktivity v oblasti sociálního podnikání dokáží ocenit také v zahraničí. Díky novému vozidlu se zvýší mobilita našich zaměstnanců a zjednoduší se přístup k zakázkám, díky nimž můžeme dávat práci lidem s pracovním omezením. Vozidlo využijeme k zajištění přepravy osob a materiálu k separaci a recyklaci. Budeme moci vyjet na pracoviště partnerů a provádět demontáže elektromateriálu k separaci,“ řekl předseda spolku TRIANON Viliam Šuňal.

Spolek se dlouhodobě zaměřuje na program Separace pro recyklaci, v němž zaměstnává zdravotně znevýhodněné lidi z Česko-Těšínska. V něm je aktivní v oblasti sociální inkluze a organizátorem a propagátorem česko-slovensko-polské partnerské spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje. Předání vozidla proběhne 18. října na Náměstí ČSA v Českém Těšíně za účasti vedení SmVaK Ostrava a města Český Těšín.

„Spolupráce se spolkem TRIANON probíhá řadu let. V minulosti jsme rádi poskytli vyřazené elektrozařízení z Úpravny vody Nová Ves, kde právě dokončujeme několikaletou významnou modernizaci strojně-technologického zařízení, k dalšímu využití díky jeho separaci a recyklaci. Ve stejné oblasti jsme spolupracovali na konci loňského roku při demolici čerpací stanice ve Fulneku-Strahovicích. Nyní diskutujeme o možnosti využít služeb spolku v oblasti digitalizace dokumentů, které jsme v minulosti vedli pouze v papírové podobě. Vážíme si toho, co TRIANON v oblasti sociálního podnikání v regionu dokázal, a jsme rádi, že můžeme jako odpovědná společnost, které záleží na regionu, v němž působí, tyto aktivity díky vzájemné spolupráci dále rozvíjet,“ doplnil generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Scroll to Top