Nový bazén v Kroměříži?

blank

Město pokračuje v přípravách na stavbu nového či rekonstrukci stávajícího plaveckého bazénu. Rada uložila odboru regionálního rozvoje zajistit zpracování několika důležitých dokumentů. 

„Tyto podklady poslouží k rozhodnutí, zda bazén opravit, nebo zda postavit bazén nový. Osobně jsem pro stavbu nového plaveckého bazénu,“ uvedl místostarosta Vratislav Krejčíř, kterého radní pověřili koordinací přípravných prací.

Odbor také zajistí zpracování územní studie pro umístění a také vypracování studie novostavby plaveckého bazénu i aktualizaci – vypracování rozpočtových nákladů na rekonstrukci toho současného, podle rozpočtu ve dříve zpracované studii na rekonstrukci bazénu stojícího v Obvodové ulici.

Bazén je v nevyhovujícím stavu. „Neodpovídá moderním zařízením tohoto typu. Oprava staré budovy by byla příliš nákladná. Jako vhodnější se mi proto jeví postavit nový plavecký bazén. Uvidíme, co vyplyne z podkladů, které necháváme zpracovat. Na jejich základě vedení města a zastupitelé rozhodnou o dalším postupu,“ dodal Krejčíř.

Vedení Kroměříže letos pro inspiraci navštívilo několik staveb krytých bazénů na Moravě. V bazénu by podle města neměly chybět atrakce pro děti, jako jsou různé vodní prvky či skluzavky, počítá se také s wellness včetně sauny a s dostatečným počtem plaveckých drah vhodných pro sportovce i školní výuku.

Scroll to Top