Oprava infrastruktury v Plzni

blank

V Plzni začíná rekonstrukce ulice U Hřbitova. Správa veřejného statku města Plzně opraví komunikaci, Vodárna Plzeň v ulici položí nové vodovodní potrubí a opraví kanalizaci. Sdružená stavba dvou investorů za více než 13 milionů by měla skončit v polovině roku 2022. Součástí akce je nové odvodnění a veřejné osvětlení.

„Při opravě komunikací je nutné myslet také na sítě pod nimi uložené. Právě ty při poruše mohou poškodit nově opravenou vozovku. Nejčastěji se to stává při porušení vodovodního potrubí. Proto město rekonstrukce ulic v zástavbě koordinuje s plzeňskou vodárnou a plánuje opravy společně. Tak to bude při rekonstrukci ulice U Hřbitova na Nové Hospodě,“ vysvětlil technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

 „V první etapě, která se uskuteční ještě letos, dojde k výměně vodovodního potrubí ze 60. let v celé délce ulice a současně bude provedena oprava kanalizačního potrubí a odboček částečně v otevřeném výkopu a částečně bezvýkopově kanalizačním robotem. „Nově budou také vysazeny odbočky uličních vpustí, vyspraveny kanalizační šachty a vyměněny poklopy,“ doplnil Šindelář. Po zimě bude provedena oprava komunikace včetně odvodnění. Investorem je sdružení Správy veřejného statku města Plzně a Vodárny Plzeň. Zhotovitelem stavby je DEKAKOM.

Vodárna Plzeň letos například prodloužila vodovod v Křimicích. „O vodovod jsme usilovali asi deset let. Jediným zdrojem v této části Křimic byly studny, kde není kvalita stoprocentní,“ řekl starosta Křimic Vít Mojžíš. Na akci přispěl stát šesti miliony prostřednictvím Národního programu Životní prostředí. Akce trvala půl roku a skončila letos v dubnu. Kromě samotného položení potrubí se řešil průzkum, vytýčení inženýrských sítí, zemní práce, tlakové zkoušky, proplach a desinfekce potrubí, úpravy komunikace, geodetické práce a další. Vodárna Plzeň v roce 2021 proinvestuje stovky milionů korun.

Scroll to Top