Čištění vodojemu Klenovice na Hané

blank

Vodovody a kanalizace Přerov oznamují odběratelům, že 19. října bude přerušena dodávka pitné vody v obci Klenovice na Hané z důvodu čištění vodojemu. Firma proto žádá zákazníky o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňuje na to, že po dobu přerušení dodávky bude zajištěna provizorní dodávka z přistavené cisterny umístěné před základní školou v Klenovicích.

Vodohospodáři také uvedli, že může dojít k dočasnému zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince VaK Přerov 800 167 427 nebo na e-mailu dispecink@vakpr.cz.

V oblasti výroby a dodávání pitné vody chrání firma zdroje před ohrožením jejich vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti ochrannými pásmy, sleduje stavy hladiny podzemní a povrchové vody a její kvalitu v širším okolí jímacích území, zavádí moderní technologie úpravy vody, pravidelně sleduje kvalitu vody od zdrojů přes úpravu vody až ke koncovému spotřebiteli, udržuje, opravuje a rekonstruuje vodovodní sítě.

Scroll to Top