750 milionů na vodovody a čištění splaškových vod

blank

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlašuje výzvy na čištění splaškových vod prostřednictvím domovních čistíren odpadních vod a na budování zdrojů pitné vody v malých obcích. Alokace činí 750 milionů.

Z toho 450 milionů umožní realizovat nové nebo obnovit či zvýšit kapacitu stávajících zdrojů a přivaděčů pitné vody. Obce mohou získat dotaci až 2,1 milionu. Dražší projekty budou financovány z Operačního programu Životní prostředí, který bude spuštěn na přelomu roku.

Na domovní čistírny odpadních vod bude směřovat 300 milionů. Příjem žádostí do obou výzev se spustí 1. listopadu 2021. Během předchozích výzev bylo přijato přes tisíc o podporu 1,4 miliardy.

Scroll to Top