Pozor na legislativu při likvidaci odpadních vod z domácností

blank

Vodohospodáři SmVaK Ostrava zdůraznili, že je legislativa v této oblasti přísná a pamatuje na postihy těch, kteří ji nerespektují. Veřejné instituce v poslední době navíc deklarují zvýšenou aktivitu při kontrole jejího dodržování a penalizaci.

Řada lidí se však v souladu s legislativou nechová a riskuje vysoký finanční postih. Podle mluvčího Marka Síbrta je nejhorším, ale stále poměrně rozšířeným způsobem likvidace odpadních vod, přímé vypouštění do povrchových či podzemních vod. Podle něj se jedná o jednoznačné porušení příslušného zákona s možností vysoké penalizace. Dále se také riziku sankce vystavují lidé, kteří likvidují odpadní vody tak, že vyvezou žumpu nebo septik na pole, zahradu, do lesa, nebo dokonce přímo do toku.

„Častým argumentem při sporných situacích bývá to, že si majitelé objednali vývoz žumpy u některé z firem nabízejících tuto službu, nicméně nemají jasný přehled o tom, kde odpadní vody končí. Řešení je jednoduché. Vždy si tuto službu objednat u společnosti, která má k této činnosti (vyvážení a nezávadná likvidace odpadních vod) oprávnění,“ řekl Síbrt.

Zároveň by si lidé měli uchovávat faktury nebo smlouvy. V nich by mělo být uvedeno, v jakém množství a ve které čistírně odpadních vod byly dané odpadní vody zlikvidovány. Dále by si měli dát pozor, že neuspějí ani v případě, že si vývoz žumpy objednají pouze jednou za několik let a argumentují dostatečností tohoto postupu, ačkoliv množství dodané vody do nemovitosti neodpovídá množství vyvezené ze žumpy. Objem zlikvidovaných vod by měl totiž odpovídat množství dodané pitné vody do nemovitosti.

Scroll to Top