Nová vodní linka ÚČOV Praha doplněna o další stupeň

blank

Nová vodní linka Ústřední čistírny odpadních vod Praha dokončená v září 2018 prochází úspěšným zkušebním provozem a nyní je doplněna o další stupeň desinfekce prostřednictvím technologie UV záření. V souvislosti s pandemií SARS CoV-2 (COVID 19) bylo prokázáno, že virus se může vyskytovat v odpadních vodách a standardní technologické postupy čištění odpadních vod bez zdravotního zabezpečení desinfekcí nemohou zajistit jeho odstranění.

„Rozhodli jsme se přes relativně nízké riziko přenosu nákazy postupovat podle principu předběžné opatrnosti a doplnit NVL ještě o desinfekci ÚV zářením, abychom reagovali na měnící se potřeby čištění odpadních vod a naše řeky zachovali čisté pro další generace,“ uvedl náměstek primátora Petr Hlubuček. V odpadních vodách se podle Pražských vodovodů a kanalizací vyskytují vodou snadno přenosné patogenní mikroorganismy noroviry, adenoviry, rotaviry, virus hepatitidy A a E, parazitičtí prvoci, patogenní bakterie, například Campylobacter, Escherichia coli, včetně vysoce rizikových patogenů se získanou rezistencí na antibiotika.

„Pro ÚČOV stejně jako pro jiné dobře provozované čistírny odpadních vod platí, že používané technologické procesy čištění odpadních vod působí do značné míry na odstranění virů a jiných patogenů a koronaviry by tento proces v aktivní formě přežít neměly. NVL se skládá se ze tří hlavních částí – mechanicko-chemického, biologického a třetího stupně čištění. Třetí stupeň čištění byl podle původního rozhodnutí hlavního města Prahy jako objednatele Nové vodní linky připraven stavebně pro budoucí možnost instalace desinfekce ÚV zářením. Nyní bylo do dvou připravených žlabů instalováno po dvou sadách lamp, které zajistí kvalitu desinfikované vody třídy C podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2020/741 ze dne 25. května 2020, o minimálních požadavcích na opětovné užívání vody,“ vysvětlili vodohospodáři. Práce za 46 milionů zahájil zhotovitel Nové vodní linky Sdružení ÚČOV Praha v listopadu 2020 a dokončil v srpnu 2021. V současnosti byl spuštěn zkušební provoz a jeho první částí budou validační testy k potvrzení účinnosti instalovaného zařízení.

Scroll to Top