Analýza odpadních vod: Počet nakažených v Praze stejný jako v dubnu

blank

Vědci z VŠCHT Praha ve spolupráci s Pražskými vodovody a kanalizacemi pravidelně sledují přítomnost viru SARS-CoV-2 v pražských odpadních vodách. Zachycené množství kopií virové RNA podle nich ukazuje, že počet nakažených v Praze se v druhé polovině září 2021 blížil počtům zaznamenaným v polovině letošního dubna. K 27. září eviduje ministerstvo zdravotnictví v Praze 1 173 nakažených, podle výskytu virové RNA v odpadních vodách je reálný počet nakažených několikanásobně vyšší.

„Odhady jsou samozřejmě zatížené určitou chybou, nicméně podle dat je v Praze nakažených osob s COVIDEM-19 minimálně tři až pět tisíc,“ řekl docent Jan Bartáček z Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT Praha. Metoda sledování je založena na tom, že většina nakažených masivně vylučuje zbytky viru ve stolici, a tak se virová RNA dostane do odpadní vody.

„Během celé epidemie se potvrzovalo, že množství virové RNA v odpadní vodě koreluje s průběhem epidemie, díky tomu je možné na základě těchto dat odhadovat počty nakažených v populaci,“ vysvětlil Bartáček. Vysoké záchyty byly v září opakovaně zaznamenány v hlavním přítoku na pražskou Ústřední čistírnu odpadních vod, ale také v mnoha menších vzorkovaných lokalitách, jako jsou studentské koleje, některá místa v centru města nebo v okolí autobusového terminálu.

„Ze získaných výsledků usuzujeme, že skutečně prudce stoupá počet nakažených, kteří vylučují virus do odpadních vod. Nesoulad s oficiálními počty nakažených může vyplývat z toho, že se v Praze vyskytuje velké množství lidí s méně závažným průběhem nemoci, kteří se nenechávají testovat. To může souviset např. s vysokou proočkovaností nebo promořeností populace,“ doplnil Bartáček.

Scroll to Top