Znovuspuštění největší bavorské přečerpávací elektrárny?

blank

Portál oenrgetice.cz uvedl, že německá společnost Uniper v současné době zkoumá, zda a za jakých podmínek by mohla znovu uvést do provozu přečerpávací elektrárnu Happurg východně od Norimberku. Ta byla před 10 lety odstavena z preventivních důvodů.

Elektrárna o výkonu 160 MW disponuje spádem 209 metrů a dokáže uskladnit vodu s energií odpovídající 850 MWh elektřiny. Jedná se o největší přečerpávací vodní elektrárnu v Bavorsku. Na základě těchto zjištění byla ve studii proveditelnosti vypracována technická koncepce modernizace horní nádrže a strojního zařízení elektrárny a v nadcházejících měsících bude tato koncepce upřesněna a prozkoumána s příslušným povolovacím orgánem, okresním úřadem Norimberk, s ohledem na všechny relevantní aspekty, napsal server oenergetice.cz.

„Přečerpávací elektrárny jsou zdaleka nejosvědčenější velkokapacitní technologií pro skladování energie a díky své flexibilitě jsou důležitým předpokladem pro integraci přirozeně kolísající výroby energie ze slunce a větru. Revitalizace přečerpávací elektrárny Happurg by proto byla významným příspěvkem k dekarbonizaci výroby elektřiny, a tím i k přechodu na novou energetiku,“ řekl Klaus Engels, ředitel divize vodních elektráren společnosti Uniper.

Ekonomické podmínky pro přečerpávací vodní elektrárny v Německu jsou podle serveru nadále náročné. Jejich provoz je totiž zatížen síťovými poplatky dvakrát, za odebíranou elektřinu při čerpání i při následné produkci elektřiny, proto není jejich provoz příliš ekonomicky výhodný. Osvobozeny od síťových poplatků při spotřebě elektřiny jsou nové nebo revitalizované přečerpávací elektrárny, jejichž elektrický čerpací nebo turbínový výkon byl zvýšen nejméně o 7,5 %, případně byl zvýšen objem zásobníku o 5 %.

Scroll to Top