Výstava Voda a civilizace v Kadani

blank

Putovní výstava fotografií a informací z výzkumů od středy 15. září otevře aktuální téma i se soutěží pro děti. Za dva roky její existence si ji prohlédl v českých a moravských městech víc než milion lidí.

V Kadani návštěvníkům Mírového náměstí ukáže zdarma na velkoformátových panelech klíčový význam vody od náboženských přes ekonomické, fyzikálně-technické až po krajinné, ekologické a historické či politické souvislosti. Dále se mohou zájemci těšit na texty od řady světově uznávaných vědců a prohlédnout si fotografie pocházející od Austrálie přes Evropu a Afriku až po Grónsko a Ameriku, a to včetně zajímavých záběrů Kadaně a okolí. Noční expozice bude k vidění od 15. září do 6. října.

„Výstava Voda a civilizace nemůže změnit svět. Může ale každého z nás inspirovat k tomu, aby o vodě skutečně přemýšlel a v rámci svých možností pro ni něco dělal. Můžeme přitom udělat mnohé – změnit naše chování, budovat, ne ničit. Je to na každém z nás. Na základě současných trendů a dostupných vědeckých dat je totiž prakticky jisté, že v důsledku zvyšování hladin moří a oceánů budou podstatné části států a někdy i celé státy zanikat. A to již v reálném čase do roku 2050, pokud zůstanou zachovány dosavadní trendy. Scénáře píšeme společně,“ řekl Miroslav Bárta, prorektor Univerzity Karlovy v Praze, archeolog a egyptolog.

Město Kadaň v Ústeckém kraji je spjaté s řekou Ohře, na jejímž levém břehu leží. „V Kadani vnímáme vývoj ovlivňující naše životní prostředí komplexně a šetrné hospodaření s vodou tvoří jeden z pilířů našeho přístupu k městskému prostředí. Ať už je to hospodaření s dešťovou vodou, zadržování vody v krajině nebo rozšiřování zelených ploch, kde necháváme přírodě co nejvíc prostoru s minimem zásahů člověka a techniky. Vždy nám jde o soulad potřeb občanů s udržitelností přírodního cyklu v jejich bezprostředním okolí. Často se inspirujeme příklady dobré praxe jak u měst v naší republice, tak v zahraničí, a proto chceme i našim občanům prostřednictvím této výstavy zprostředkovat pohled na vodu jako na životodárný živel ze všech koutů světa,“ doplnil starosta města Kadaň Jiří Kulhánek.

Zdroj: Deník 

Scroll to Top