Poetické jezírko nad Horní Blatnou jako hornická památka

blank

PŇôi putov√°n√≠ z¬†Horn√≠ Blatn√© v¬†KruŇ°n√Ĺch Hor√°ch k¬†pŇô√≠rodn√≠ pam√°tce Vlńć√≠ j√°my a rozhlednńõ na Blatensk√©m vrchu naraz√≠te kousek na mńõsteńćkem na zaj√≠mav√© m√≠sto spojen√© s¬†rudn√Ĺm hornictv√≠m v¬†minulosti, kter√© pro sv√© √ļńćely logicky vyŇĺadovalo dostatek vody. Nad b√Ĺvalou dńõdińćnou Ň°tolou VavŇôinec bylo v minulosti vybudov√°no ńĆern√© jez√≠rko, kter√© v¬†souńćasnosti i pŇôes svou po vńõtŇ°inu roku velmi chladnou vodu slouŇĺ√≠ jako pŇô√≠rodn√≠ koupaliŇ°tńõ. Poklidn√° a romantick√° atmosf√©ra m√≠sta vyb√≠z√≠ k¬†odpońćinku a vedlejŇ°√≠ √ļst√≠ Ň°toly k¬†bliŇĺŇ°√≠mu prozkoum√°n√≠.

҆tola zańćala b√Ĺt raŇĺena v¬†polovinńõ 18. stolet√≠, aby odvodŇąovala doly Wolfgang (jeho propadnut√≠m a propadnut√≠m dolu JiŇô√≠ vznikly unik√°tn√≠ Vlńć√≠ j√°my nad Ň°tolou VavŇôinec) a VavŇôinec poloŇĺen√© v√ĹŇ°e v¬†masivu Blatensk√©ho vrchu. D√©lka Ň°toly dosahovala podle dobov√Ĺch pramenŇĮ aŇĺ 1¬†600 metrŇĮ a vodotńõŇĺn√Ĺ stroj byl poh√°nńõn vodou z¬†Blatensk√©ho vodn√≠ho pŇô√≠kopu, kter√Ĺ teńće p√°r des√≠tek metrŇĮ nad n√≠ a v¬†souńćasnosti v¬†tomto m√≠stńõ proch√°z√≠ rekonstrukc√≠.
҆tola VavŇôinec je v¬†souńćasnosti nepŇô√≠stupn√°. Voda z¬†n√≠ odt√©k√° do jihoz√°padn√≠ ńć√°sti Blatensk√©ho vrchu. Proti proudu bl√≠zk√©ho vodn√≠ho pŇô√≠kopu vede nauńćn√° stezka, kter√° po vrstevnici obch√°z√≠ Blatensk√Ĺ vrch, a pńõkn√° proch√°zka v√°s dovede aŇĺ ke kŇôiŇĺovatce u R√ĹŇĺovny.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top