Strakonice opraví nádrž v Modlešovicích

blank

Město v závěru roku 2020 podalo žádost o finanční podporu ministerstvo zemědělství z programu Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa. Žádost byla úspěšná a díky ní město získalo 2 miliony na opravu nádrže v Modlešovicích. Informoval o tom Deník.

V městské části Modlešovice se nachází požární nádrž, která je historicky zakomponována do okolní zástavby a měla a má i pro budoucnost plnit funkci vodohospodářskou a požární. Rekonstrukce je vzhledem k jejímu stavu nezbytná. Proběhne od letošního září a měla by trvat tři měsíce.

Podle Deníku modernizaci vyvolalo především zanesené nátokové potrubí, kvůli čemuž se do nádrže dostává minimum vody. Dále její stav komplikuje drolící se beton z železobetonových panelů, kterými jsou vyloženy svahy i dno nádrže.

Jak uvedl dále Deník, opravou stávající stavby dojde ke zvýšení estetické a přírodní hodnoty území. Z hlediska krajinného rázu totiž bude stavba znamenat vytvoření významného a cenného rysu, který bude zlepšovat charakter krajiny. Stavba bude mít pozitivní vliv na krajinný ráz.

Ilustrační foto

Scroll to Top