100 milionů do středočeské infrastruktury

blank

Přes 100 milionů korun navrhli středočeští radní rozdělit prostřednictvím dotačního řízení ze Středočeského Infrastrukturního fondu s tematickým zadáním Životní prostředí. Obce a dobrovolné svazky obcí mohly žádosti o podporu projektů v oblasti kofinancování vodohospodářské infrastruktury posílat do 5. května.

„Nakonec se jich se sešlo mnohem více, než jsme mohli plně uspokojit.  Proto se přikročilo ke krácení zhruba na třetinu požadovaných částek tak, aby bylo možné podpořit všech 101 žadatelů, kteří splnili podmínky fondu,“ uvedla radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti). Rozhodující slovo budou mít zastupitelé, kteří musí dotace schválit na jednání v polovině září.

Všechny doručené žádostibyly podle kraje v souladu s pravidly zkontrolovány a ohodnoceny pracovníky Odboru životního prostředí a zemědělství. Žádosti, které neprošly formální kontrolou a nesplňovaly požadované parametry, byly z dotačního řízení vyřazeny. „Takových žádostí bylo pouze pět,“ upřesnila Skopalíková.

Středočeský kraj významně posiluje infrastrukturu. „Povinnost zajistit odvedení a čištění odpadních vod v aglomeracích nad 2 000 obyvatel do 31. prosince 2010 v celém Středočeském kraji byla splněna. Jako splnění povinnosti se považuje připojení alespoň 75 % obyvatel na splaškovou kanalizaci zakončenou kapacitní čistírnou odpadních vod,“ uvedla loni pro portál nasregion.cz Helena Frintová z tiskového oddělení Středočeského kraje. Podle ní se aglomerací rozumí oblast, v níž jsou obyvatelé nebo hospodářská činnost koncentrovány natolik, že odpadní vody jsou shromažďovány a odváděny do municipální čistírny odpadních vod nebo do společného místa vypouštění.

„Hranici aglomerace určují hranice současně zastavěných a zastavitelných území, ve kterých je odpadní voda z hlediska nákladů efektivně shromažditelná. Pokud jsou dvě nebo více těchto území tak blízko, že z hlediska nákladové efektivnosti je výhodnější společné řešení, může z nich být stanovena jedna aglomerace,“ řekla dále Frintová. V kraji výrazně stoupá počet obyvatel. Do rozvíjejících částí okolo Prahy by také měla téct pitná voda z Pražských vodovodů a kanalizací.

 

Scroll to Top